Lãi năm 2022 của Đầu tư Hải Phát (HPX) giảm 50% so với năm ngoái

14:32 01/02/2023

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần của HPX đạt 1.634 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của HPX giảm 51%, lùi về 142 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với khoản doanh thu thuần ghi nhận giảm 16% so với cùng kỳ, còn 326,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán của HPX còn vượt doanh thu, dẫn đến lỗ gộp hơn 34 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của HPX

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của HPX

Dù lỗ gộp nhưng nhờ doanh thu tài chính từ việc bán các khoản đầu tư, cùng chi phí phát sinh trong kỳ giảm mạnh, HPX lãi ròng hơn 18 tỷ đồng trong quý cuối năm, giảm 87% so với cùng kỳ 2021.

Tính chung cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của HPX giảm 51%, lùi về 142 tỷ đồng. Doanh thu thuần của HPX đạt 1.634 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Năm 2022, HPX đề ra mục tiêu đạt 2.700 tỷ đồng doanh thu và 450 tỷ đồng lợi nhuận, với kết quả này, công ty chỉ thực hiện được gần 61% mục tiêu doanh thu và chỉ hơn 31% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của HPX là 9.293 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Lượng tiền mặt của công ty giảm 83%, còn 167 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn như khoản phải thu theo các hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty tăng gấp 2,4 lần đầu năm, lên 1.346 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối năm giảm 7%, còn 5.640 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm 29%, còn 3.318 tỷ đồng. Các khoản vay tại thời điểm này của HPX chủ yếu là vay nợ thuê tài chính dài hạn. 

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới